Kardinal Bozanić na proslavi Antunova u Sesvetskim Selima

13.6.2019.


U župi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima na župnu svetkovinu 13. lipnja zavjetnu
misu u 19 sati slavit će zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

Mise toga dana u 6 sati predvodi preč. Mario Migles, župnik župe Svih svetih u Sesvetama i dekan Sesvetsko-vugrovečkog dekanata, u 7.30 sati prof. dr. Anto Pavlović, SJ, profesor na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, u 9 sati mr. Anđelko Košćak, rektor Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, u 11 sati mons. Antun Perčić, kanonik prepošt Stolnog kaptola, generalni vikar Varaždinske biskupije, arhiđakon Mađimurskog arhiđakonata, predsjednik Caritasa Varaždinske biskupije te u 16.30 sati o. Ivan Marija Tomić, OP, župni vikar župe Kraljice sv. Krunice, Zagreb-Borongaj, promotor pravde i mira Hrvatske dominikanske provincije, urednik Dominikanske naklade »Istina«.

Trodnevna duhovna priprava bit će od 10. do 12. lipnja. Pobožnost u čast sv. Antuna započinje prije večernje mise, u 17 sati, uz molitvu krunice, litanije sv. Antuna i druge prigodne molitve upućene Svecu svega svijeta. U 18.30 sati je večernja misa s propovijedi, a nakon mise je u procesiji ophod oko kipa sv. Antuna i čašćenje relikvijara. Trodnevnicu predvodi o. Marijan Krištofić, SCJ, pučki misionar.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr