Župe

Mihovljan
Sv. Mihael arkanđeo
Župnik:vlč. Stjepan Prugovečki
Adresa:Mihovljan 45, 49252 Mihovljan
Telefon:049 435 040
Fax:049 435 040
E-adresa:zupa.mihovljan@zg-nadbiskupija.hr

Župa Mihovljan spada u red župa Zagrebačke nadbiskupije koje se nalaze u Statutima Kaptola, što ih je sastavio Ivan arhiđakon gorički.

Prema mišljenju Đure Sabe, mogli bismo prvi spomen mihovljanske župe povezati s 1258. godinom i to s ispravom bana Stjepana kojom se vrši reambulacija između posjeda braće Selk i gradova Varaždina i Zagorja, za kojega autori misle da se odnosi na Krapinu.

U navedenoj ispravi na sam spomen župe najviše govori konfiguracija tla. Prvi razlog koji govori u prilog pretpostavci da je zaista riječ o crkvi svetog Mihaela u Mihovljanu je i sam titular crkve, koji se stoljećima ne mijenja. U opisu se također spominje da posjed sinova Selk graniči na zapadu s posjedom koji pripada kmetovima tvrđave Šemnica.

Osim toga, spomenuti "veliki put" vjerojatno se odnosi na današnji put Krapina-Lepoglava ispod kojeg se i danas nalazi zemlja koja pripada crkvi svetog Mihaela. Međa dalje ide povrh crkve koja se nalazi na podnožju brda te se pored groblja spušta do potoka koji isprava naziva Kenecna, a odgovara današnjem potoku Miholščica. Iz svega navedenog se može zaključiti da se tekst u ispravi odnosi na crkvu u Mihovljanu.

Drugi direktan spomen mihovljanske župne crkve postoji u Statutima Zagrebačkog kaptola iz 1334.g. Navedeni Statuti nabrajaju župe njegova arhiđakonata među kojima je "item ecclesia saneti Michaelis prope Komor", a autori se slažu da se ta crkva odnosi na Mihovljan.

Tko je i kada ustanovio župu Mihovljan ne zna se. Kroz srednji vijek spominjanje Mihovljana vezano je uz srednjovjekovni posjed Komor i uz plemićku obitelj Bedeković. Sigurno je da je obitelj Bedeković-Komorski i kao zemljski gospodari i kao, vjerojatno, kolatori Mihovljanske župe imala veliki utjecaj na život župe.

Nažalost, nedostaju nam o tome podaci, kao što nedostaju i o drugim čimbenicima koji su stvarali povijest toga kraja. Za razdoblje prije kanonskih vizitacija potrebno je još mnogo strpljivog i stručnog rada na neobjavljenim izvorima, kao i traganja za još neobjavljenim i nepoznatim arhivskim dokumentima.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr