Župe

Sveti Martin pod Okićem
Sv. Martin biskup
Župnik:vlč. Siniša Hegedušić
Adresa:Sveti Martin pod Okićem 35, 10435 Sveti Martin pod Okićem
Telefon:01 3382 161
E-adresa:zupa.martinokic@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-svetimartin.hr

Sažetak povijesti župe Sv. Martina u Svetom Martinu pod Okićem 

U nekadašnjem Okićkom, danas Samoborsko-okićkom dekanatu, župa Sv. Martina u Svetom Martinu pod Okićem po svom je postanku najstarija župa. U svom nazivu ima trajno određenje po srednjovjekovnom Okić-gradu. Gospodari Okić-grada bili su zemaljski pokrovitelji župe Sv. Martina. U srednjovjekovnom razdoblju župa se prostirala na vrlo širokom području, tako da su se od nje tijekom vremena osamostaljivale župe Sveta Marija pod Okićem i Sveta Nedelja, te Rakov Potok i Pavučnjak. Danas župa Svetoga Martina pod Okićem obuhvaća deset naselja: Dolec Podokički, Drežnik Podokički, Falaščak, Galgovo, Klake, Konščica, dio Male Gorice, Molvice, Podgrađe Podokičko i Sveti Martin pod Okićem.
 
Prvi sačuvani zapis o području Okić-grada potječe iz 1193. godine. Stoga su dvije susjedne župe koje su u svom nazivu obilježene tim gradom, Sveti Martin pod Okićem i Sveta Marija pod Okićem, 1993. godine proslavile 800 godina od tog prvog zapisanog spomena, te je tom zgodom objavljena zavičajna spomen-knjiga “Pod Okićem”. Prvi izričiti spomen župe Svetog Martina u pisanim spomenicima imamo iz 1334. godine, a prvi poznatižupnik, Mirko, navodi se 1488. godine.
  
Župna crkva posvećena je Sv. Martinu, biskupu i ispovjedatelju. To je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim pravokutnim svetištem na koje se nastavlja pravokutno podnožje tornja. Na sjevernoj strani dozidana je višestranična kapela. Ispred zapadnoga pročelja nalazi se ulazni trijem. Unutarnji prostor crkve podijeljen je svečanim slavolukom na prostor lađe i prostor svetišta. Uz zapadni zid podignuto je zidano pjevalište.

Lađa crkve je nadsvođena bačvastim svodom s dubokim šiljatim susvodnicama. Svetište i pokrajnja kapela svođeni su jednim poljem križnoga svoda. Osmostraničan crkveni toranj djeluje vrlo upečatljivo na sve prolaznike. Prema mišljenju crkvenoga povjesničara i povjesničara umjetnosti, dr. Antuna Ivandije, crkva Sv. Martina je po svom tlocrtu i romaničkim temeljima najstarija crkva u gornjoj Hrvatskoj. Najnovija arheološka istraživanja (2012.) potvrđuju to mišljenje, te odkrivaju nove podatke o samoj građevini. Nakon temeljite obnove, crkva je posvećena 14. studenoga 1649. godine, kao što svjedoči latinski nadpis iznad pokrajnjih vrata. Godišnje proštenje održava se na blagdan Sv. Martina, 11. studenog, a posvetilo, nedjelju nakon toga.
 
Na području župe nalaze se četiri kapele u kojima se obavlja bogoslužje. Kapele Sv. Antuna u Klakama i Sv. Roka u Galgovu su drevne, a kapele Srca Marijina u Molvicama i Sv. Josipa u Konščici, novije. Osim tih kapela, na području župe podignuti su mnogi križevi i kapelice, koji svjedoče o vjerničkoj svijesti župljana Svetog Martina.
 
Među mnogim župnicima Svetog Martina pod Okićem postoji nekoliko njih koje treba svakako istaknuti. To su: Oskar pl. Simić (1885.-1926.), prvi filatelist u Hrvatskoj i pisac praktičnih članaka o voćarstvu i preradarstvu, zatim Pavao Bedenik (1943.-1946.), koji je svoju službu u Svetom Martinu završio mučeničkom smrću, te Franjo Kuharić (1946.-1957.), koji je kasnije postao zagrebačkim nadbiskupom, a danas je sluga Božji u postupku za proglašenje blaženim.
 
Župa je iznjedrila mnoga duhovna zvanja, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti. Iz župe Svetog Martina potječe poznati kanonik Zagrebačkoga kaptola Ivan Babić (*oko 1630. †1700.), zaslužan za dovođenje isusovaca u Požegu, kao i Mijo Šilobod (*1724. †1787.), poznati hrvatski pisac i glazbenik. Danas su iz župe Svetog Martina četiri živuća svećenika i jedna redovnica.
 
Župa posjeduje bogatu sakralnu i kulturnu baštinu, osobito župnu crkvu i područne kapele, koje zahtijevaju trajnu obnovu. Sadašnji župnik, Božo Belinić, nastavlja rad svojih predhodnika u uzdržavanju i obnovi tih spomenika, ali isto tako na izgrađivanju žive zajednice Kristovih vjernika na području župe.
 
Sastavio: dr. Stjepan Razum

Posebnosti župe

Po uzoru na naše svece i blaženike, posvetili smo cijelu našu župu Bezgrešnom Srcu Marijinu.
 
U tom potpunom predanju Mariji pred očima su nam primjeri:
Arški župnik - sv. Ivan Marija Vianney koji je 1836. god. posvetio svoju župu Mariji,
blaženi papa Ivan Pavao II. koji je 1984. i 2000. god., klečeći pred kipom Gospe Fatimske na Trgu sv. Petra u Rimu, u zajedništvu s biskupima iz cijeloga svijeta,
posvetio Bezgrešnom Srcu Marijinu cijeli svijet i cijelu Crkvu
i naš blaženi kardinal Alojzije Stepinac koji je 11. listopada 1942. god. Zagrebačku nadbiskupiju posvetio Mariji - Majci Božjoj.
 
Željeli smo se tako odazvati pozivu naše Nebeske Majke koja 13. lipnja 1917. god. u Fatimi govori maloj Luciji: "MOJE SRCE BIT ĆE TVOJE UTOČIŠTE I PUT KOJIM ĆU TE DOVESTI BOGU."
Papa Ivan Pavao II., vrativši se iz Fatime, rekao je na općoj audijenciji 17. svibnja 2000. god., na Trgu sv. Petra u Rimu: " Prihvatimo, predraga braćo i sestre, svjetlo koje dolazi iz Fatime: dopustimo da nas Marija vodi. Njezino Bezgrešno Srce neka bude naše utočište i put koji nas vodi Kristu." 
 
Svećenici i župljani, klečeći pred kipom Gospe Fatimske u našoj župnoj crkvi u Sv. Martinu pod Okićem, 12. lipnja 2011. god., na svetkovinu Duhova,
potpuno su se predali Mariji, svojoj Nebeskoj Majci, ovim riječima i melodijom:
Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr