Raspored bogoslužja

Raspored bogoslužja:

Raspored ispovijedi:
Pobožnost Križnog puta u Korizmi:

Sakristija:
Telefon: +385 1 4814 727