Crkva na Savici - „argumenti“ i činjenice

11.7.2016.


Skica smještaja crkve u naselju

Ovih se dana u javnosti govori o problemu izgradnje crkve blaženoga Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici. Savica je naselje izraslo u vrijeme kada u urbanističkim planovima nije smjelo biti zone predviđene za religijske sadržaje. Budući da su se, Bogu hvala, vremena promijenila, možemo mi vjernici reći: kao što u svojoj blizini trebam imati školu, ambulantu i trgovinu, tako želim imati i crkvu da bi i moja duša – a ne samo tijelo – mogla rasti, liječiti se i hraniti!

Župa je u ovom naselju osnovana 1999. godine nakon što je 3. listopada 1998. godine sv. Ivan Pavao II. proglasio blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Na području župe živi 12 000 stanovnika. Budući da se nedjeljno misno slavlje održava u predvorju Osnovne škole Jure Kaštelana, a preko tjedna u Pastoralnom centru koji može primiti svega stotinjak ljudi, jasno je da je crkva u naselju neophodna.

Prijedlog lokacije za crkvu utvrđen je Programom urbanističko arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja parka i crkve na Trnjanskoj Savici koji je izradio Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada 2011. godine temeljem kojeg je 2013. godine raspisan otvoreni natječaj s pozvanim natjecateljima, za uređenje parkovne površine i oblikovnog rješenja nove zgrade crkve posvećene bl. Alojziju Stepincu na njezinu sjeveroistočnom dijelu, u cilju ishođenja dozvola za gradnju crkve i uređenje parka.

Ovih se dana, kao i nekoliko godina prije, točnije 2003. te 2010. godine javila grupa građana okupljena oko inicijative „Savica za park a ne za crkvu“, predstavljajući se kao većina stanovnika Savice. Naime, Župa je podnijela zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole za uređenje parka i izgradnju crkve, pa je pravo vrijeme da se „buči“ i prikuplja podrška na osnovi neistina.

Navodimo njihove argumente i ujedno na te „argumente“ odgovaramo činjenicama lako provjerljivima iz projekta:

1. Izgradit će se crkva usred parka! - Ne, crkva će biti na sjeveroistočnom uglu zelene površine (to nije park).

2. Crkva će zauzeti 30 % površine parka! - Ne, nego 9,40 % (ukupna zelena površina 21 684 četvornih metara, tlocrt građevine 1650.45 četvornih metara, tlocrt parkirališta s 33 parkirna mjesta 500 četvornih metara, ukupno 2150.45 četvornih metara).

3. Rušit će se stabla, staze i klupe! - Ne, uklonit će se 19 stabala, a posaditi 56 novih, te ukrasno grmlje i cvijeće. Staze i klupe će ostati, a dodat će se i nove.

4. Uzima se djeci mjesto za igru! - Ne, nego se proširuje postojeće dječje igralište na 200 četvornih metara, gradi još jedno od 500 četvornih metara, te dodatni sadržaj za starije.

5. Grad poklanja Crkvi zemljište! - Ne, zemljište je crkveno! Naime, Župa Krista Kralja je svoje zemljište adekvatne kvadrature dala gradu u zamjenu za ovo zemljište (uknjižba je samo stvar procedure).

6. Zvona će narušavati zdravlje stanovnika! – Ma, nisu na Savici u pitanju zvona, nego manjini na Savici ne treba Bog čija se Riječ naviješta u crkvama.


Dakle, već šesnaest godina nastoji se spriječiti gradnja crkve posvećene bl. Alojziju Stepincu. Premda su u raznim mjestima u Hrvatskoj, i ne samo u Hrvatskoj, sagrađene nove crkve posvećene bl. A. Stepincu, prva župa koja je u Zagrebu dobila njegovo ime još uvijek je bez sakralnoga prostora.

Nadamo se da nećemo morati čekati idućih pola stoljeća...
 
Župljani Župe bl. Alojzija Stepinca

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr