Naši mladomisnici: Ivan Braovac

03.06.2018

Ivan Braovac: Nakon završene srednje škole i prve godine na elektrotehničkom fakultetu, upisujem Katolički bogoslovni fakultet i tada počinje moj put prema svećeništvu.