ŽupeP
Petrovina, Sv. Petar
Petrovsko, Sv. Petar i Pavao
Plešivica, Sv. Juraj
Pregrada, Uznesenje BDM
Pribić, Sv. Siksto
Prilišće, Sv. Marija Magdalena
Prišlin, Sv. Petar
Pušća, Sv. Juraj