Biskupsko vijeće


Biskupsko vijeće programira i provjerava sveukupni rad NDS-a, određuje zadatke pojedinim nadbiskupijskim tijelima te razmatra personalna pitanja.

Određuje i nadležnost ureda i drugih tijela NDS-a u rješavanju pojedinih pitanja.

Predsjeda mu Nadbiskup, a sastavljeno je od pomoćnih biskupa, generalnih i biskupskih vikara te kancelara nadbiskupskog duhovnog stola.