Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

U potresima prošle godine oštećena crkva sv. Blaža u ZagrebuNakon potresa 22. ožujka 2020. godine u župnoj crkvi sv. Blaža biskupa u Zagrebu vidljive su brojne pukotine, ali nigdje u mjeri da bi ugrožavale statiku zgrade. Popucali su spojevi sa svim nosivim zidovima na zapadnoj i istočnoj strani crkve te na koru i stubištu do kora.

Puknuća su vidljiva i iznad ulaza na kor, uz spoj apsida sa stropom, na sve četiri strane po lukovima između lustera te na nosivim zidovima u predvorju. Otpali su komadići mozaika na oltaru Majke Božje te su popucala dva prozora.Brojne pukotine vidljive su na vanjskoj zapadnoj strani crkve. Na župnoj kući probijen je krov te je uništeno krovište lomom jednog dimnjaka. Rupa u krovu otprilike je veličine 2,5 puta 2,5 metra. Stradali su i drugi dimnjaci, tj. svih pet potrebno je ukloniti. Pukotine su vidljive na spoju sa susjednom zgradom, dok je pod tavana napuknuo po pola.

Pukotine na zidovima, stropovima, na spojevima stropova i zidova te oko vrata vidljive su na svim katovima župne kuće. Pojedinačni predmeti poput kipa sv. Josipa i Majke Božje Fatimske razbili su se uslijed potresa.Kapela sv. Roka ima puno okomitih puknuća po sredini zida. Dugačka pukotina vidljiva je s vanjske istočne strane paralelno uz krov, a na pročelju izvana primjetne su pukotine. U unutrašnjosti pukotine su nastale na svim zidovima, a manje oštećenje pretrpio je i glavni kameni oltar. Kip sv. Roka pao je i odlomio se na dva mjesta, dok se kip sv. Antuna odlomio na jednom mjestu. Oštetili su se brojni manji predmeti.U potresu 29. prosinca 2020. godine došlo je povećanja prvih oštećenja te do nastanka novih oštećenja. U župnoj crkvi popucala je žbuka na spojevima istočnih i zapadnih lukova sa zidovima iznad desne i lijeve lađe te na zapadnom zidu iznad vitraja.

Dio žbuke je pao te su nastale male dilatacije na pločicama. Oštećen je mozaik Bezgrešnog Srca Marijina. Na župnoj kući i na kapeli sv. Roka došlo je do povećanja postojećih pukotina.