Ekonomsko vijeće


Ekonomsko vijeće ima dužnost svake godine pripraviti predračun primitaka i izdataka koji se predviđaju za sveukupno upravljanje Nadbiskupijom u idućoj godini te da po završetku godine potvrdi račun primitaka i izdataka.

Vijeću predsjeda Nadbiskup ili delegirani predsjednik.