Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Održano predavanje na temu „Časoslov – molitva Crkve“

U ponedjeljak 20. svibnja 2024. u bazilici svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu predavanje na temu „Časoslov - molitva Crkve“ održao je doktor liturgike i tajnik Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca fra Zlatko Vlahek i to u sklopu trajne formacije lektora i izvanrednih služitelja euharistije, ali je bilo otvoreno i za javnost. 

Fra Vlahek je naglasio kako je časoslov molitva Crkve jer je dio njezine tradicije. Smisao i vrijednost molitve časoslova Crkva pronalazi u Evanđelju kada Krist govori kako „treba svagda moliti i nikada ne posustati.“ Prema dogmatskoj konstituciji „Sacrosanctum Concilium” časoslov među svim liturgijskim činima ima to svojstvo da se po njemu posvećuju tijek dana i noći. Predavač je naglasio kako je molitva časoslova svoj „uzor“ pronašla u židovskoj molitvi u Isusovo vrijeme. Obraćeni kršćani nastavljaju molitve utemeljene u židovskoj molitvenoj praksi. Evanđelja nam govore kako je Isus često i noći provodio u molitvi te je ideal apostolske zajednice postala neprestana molitva. S obzirom na to da je časoslov molitva koja posvećuje određeni čas dana, ti su se časovi temeljili na određenim događajima iz života Isusa i apostola. U širenju časoslova veliku su ulogu imali askete i monasi, posebno benediktinci, a kasnije franjevci i dominikanci. Bogoslužje časova je molitva cijele Crkve i cijela je kršćanska zajednica pozvana moliti.

Fra Vlahek je istaknuo smisao Bogoslužja časova u životu Crkve: ono na savršeni način potvrđuje Crkvu kao zajednicu koja moli, ono je čin Krista svećenika, snaga koja povezuje Crkvu, samoostvarenje čovjeka i posvećenje svega stvorenog. Liturgija časova se sastoji od Jutarnje molitve, Službe čitanja, Srednjeg časa (trećeg, šestog i devetog časa) i Večernje molitve i Povečerja. Ostali dijelovi koje sadrži bogoslužje časova su biblijski hvalospjevi, himni, otpjevi, antifone, čitanja, molbenice, molitva Očenaša i svećenikova završna molitva. 

„Bogoslužje časova nas obvezuje nadići svoje osobne ukuse. To je molitva sveopće, katoličke Crkve i onda kad se moli pojedinačno i u tome leži njezina snaga. Osnovni je stav onoga koji slavi Bogoslužje časova taj da želi postati jedno srce i jedna duša sa svim moliteljima i svekolikom Crkvom te da nastoji usvojiti duhovnu poruku koju nam Crkva svakodnevno šalje. Budući da je euharistija najodličniji način zahvaljivanja za sva Božja dobročinstva, onda je bogoslužje časova kao „produžena ruka“ euharistijskoga slavlja, dakle molitva produžena na čitav dan”, zaključio je fra Vlahek. Nakon njegovog predavanja okupljeni su imali priliku postaviti pitanja.
 
Bazilika svetog Antuna Padovanskog, Sveti Duh