Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebačka nadbiskupija

Nikada se ne bojte biti velikodušni s Kristom!

Draga braćo i sestre, na završetku ovog euharistijskog slavlja kojim smo uzdigli Bogu našu pjesmu hvale i zahvalnosti za sve milosti primljene tijekom ovog Svjetskog dana mladih, želim još jednom zahvaliti mons. Oraniju Tempestu i kardinalu Ryłku za riječi koje su mi uputili. Zahvaljujem i vama, dragi mladi, za sve radosti koje ste mi pružili u ovim danima. Hvala! Svakog od vas nosim u svom srcu! Sada uzdignimo svoj pogled nebeskoj Majci, Djevici Mariji. U ovim danima, Isus vam je ustrajno ponavljao poziv da budete njegovi učenici misionari; slušali ste glas Dobrog Pastira koji vas je pozvao po imenu i vi ste prepoznali glas onoga koji vas zove (usp. Iv 10, 4). Nije li možda istina da ste u tome glasu, koji je odzvanjao u vašim srcima, osjetili nježnost Božje ljubavi? Da ste doživjeli ljepotu nasljedovanja Krista, zajedno, u Crkvi? Da ste shvatili da je evanđelje odgovor na želju za jednim još punijim životom? (usp. Iv 10,10). Istina?

Bezgrešna Djevica zagovara nas u nebu kao dobra majka koja čuva svoju djecu. Marija nas uči svojim životom što znači biti učenik misionar. Svaki put kada molimo Angelus spominjemo se događaja koji je zauvijek promijenio povijest ljudi. Kada je anđeo Gabriel navijestio Mariji da će postati Majka Isusa, Spasitelja, ona je, ne shvaćajući puno značenje toga poziva, pouzdala u Boga i odgovorila: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" (Lk 1,38). No što je učinila odmah potom? Nakon što je primila milost da bude Majka Utjelovljene riječi, nije držala za sebe taj dar; osjetila se odgovornom i krenula, izašla je iz svoje kuće i pohitala pomoći rođakinji Elizabeti, koja je trebala pomoć (usp. Lk 1, 38-39); učinila je djelo ljubavi, milosrđa i konkretnog služenja. I to je učinila hitro!
Eto, dragi prijatelji, našega uzora. Ona koja je primila najdragocjeniji dar od Boga, kao prvi čin odgovora je pošla služiti i nositi Krista. Molimo Gospu da pomogne i nama darivati Kristovu radost našim ukućanima, društvu u kojem s krećemo, prijateljima, svima. Nikada se ne bojte biti velikodušni s Kristom. Isplati se! Izaći i ići hrabro i velikodušno, da svaki muškarac i žena uzmognu susresti Gospodina.

Dragi mladi, idući je naš susret na Svjetskom danu mladih 2016., u Krakowu u Poljskoj. Po Marijinu majčinskom zagovoru molimo za svjetlo Duha Svetoga na putu koji će nas dovesti do te nove etape radosnog slavljenja vjere i Kristove ljubavi.
Molimo sada zajedno: Anđeo Gospodnji… (IKA)