HR

Nadbiskup

1142.

Poznata je samo jedna isprava u kojoj se spominje Verblen, i to u djelu Baltazara Adama Krčelića „De regnis Dalmatiae et Sclavoniae notitiae praeliminares“. O njemu nije poznato ništa drugo osim da je u svibnju 1142. bio zagrebački biskup.

Postoji i tvrdnja da je Verblen biskupovao od 1142. do 1155. godine, no ona nije osnovana na povijesnim vrelima, već na kombiniranju da bi se popunile vremenske praznine između pouzdanih podataka.

Nije bez značenja ni to što Verblena u svoj popis biskupa nije uvrstio ni Ivan, arhiđakon gorički. 

Izvor: Dobronić, L. (1995) Verblen. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 17-18.
Ispišite stranicu: