HR

Nadbiskup

1894. – 1914.

Zagrebački nadbiskup dr. Juraj Posilović, rodio se 24. travnja 1834. u Ivanić-Gradu. U jesen 1849. ušao je u sjemenište u Zagrebu, i tako se počeo pripravljati za svećeničko zvanje. Uz pomoć zagrebačkog nadbiskupa Jurja Haulika nastavio je teološke studije u Beču, te je 1858. godine zaređen za svećenika. U Beču je 1861. godine stekao doktorat znanosti iz područja biblijskih znanosti i crkvenog prava.

Po povratku u Zagreb imenovan je nadstojnikom sjemeništa, te profesorom povijesti Novog zavjeta i kanonskog prava u istom sjemeništu. Nesebično se zalagao za promicanje opće kulture i znanosti u hrvatskom narodu.

Godine 1867. pridružio se poticaju kardinala Jurja Haulika glede osnivanja Društva sv. Jeronima u Zagrebu. J. Posilović je 1894. godine imenovan zagrebačkim nadbiskupom. Kao zagrebački nadbiskup nastavio je već poznatim svojim putem duhovne, tj. vjerske, kulturne, pa i gospodarske obnove hrvatskoga naroda.

Uza svekoliku obnovu sjemeništa na Šalati u Zagrebu, osobito je pomagao i tadašnja bogoslovska društva Zbor duhovne mladeži zagrebačke i Vijenac, koja su također pripremala bogoslove za budući svećenički rad. Istodobno je darovao velika financijska sredstva za obnovu brojnih crkvenih i javnih zgrada u Zagrebu, ali i na području cijele nadbiskupije, pa i izvan nje. Dao je temeljito obnoviti i podignuti na dva kata Nadbiskupijsko sirotište, to jest dom za siromašne đake u Zagrebu.

Izvor: Szabo, A. (1995) Juraj Posilović. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 481-486.
Ispišite stranicu: