HR

Nadbiskupija

Hrvatsko katoličko sveučilište

Adresa: Ilica 242, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3706 600
Faks: +385 1 3706 601
E-adresa: info@unicath.hr
Internetska adresa: www.unicath.hr
Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta: prof. dr. sc. Željko Tanjić

Ideja o pokretanju katoličkog sveučilišta u Hrvatskoj postoji otkad postoji i samostalna hrvatska država. No rat za neovisnost Hrvatske (1991. - 1995.), poslijeratna obnova te društveno i ekonomsko stanje odgađaju tu zamisao do sredine prvog desetljeća novog tisućljeća, kada se u okrilju Zagrebačke nadbiskupije pristupa tom poduhvatu.

Osnivanju Sveučilišta prethodila je odluka Hrvatske biskupske konferencije donesena 12. listopada 2004. godine o osnivanju katoličkog sveučilišta u Zagrebu, s tim da je Zagrebačkoj nadbiskupiji povjerena zadaća da pod pokroviteljstvom Hrvatske biskupske konferencije realizira tu inicijativu. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao je 6. siječnja 2005. godine Povjerenstvo za osnivanje katoličkog sveučilišta u Zagrebu sa zadatkom da osmisli i pripremi osnutak katoličkog sveučilišta u Zagrebu. U radu Povjerenstva sudjelovali su: mons. Ivan Šaško, predsjednik, prof. dr. sc. Gordan Črpić, prof. dr. sc. Vlado Šakić, prof. dr. sc. Ivan Koprek i prof. dr. sc. Maja Štambuk.

Hrvatsko katoličko sveučilište, jedno od najmlađih hrvatskih sveučilišta, utemeljeno je 3. lipnja 2006. godine Dekretom o osnivanju Hrvatskog katoličkog sveučilišta sa sjedištem u Zagrebu zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića.

Prvim privremenim rektorom imenovan je prof. dr. sc. Ivan Šaško, profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a po njegovom imenovanju zagrebačkim pomoćnim biskupom u rujnu 2011. godine privremenim je rektorom imenovan prof. dr. sc. Željko Tanjić. On je potom za rektora izabran u prvom mandatu 2016. godine i u drugom mandatu 2020. godine.
 
Godine 2008. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo je Sveučilištu uvjetne Dopusnice za izvođenje studija Psihologija, Povijest i Sociologija. Nastava na preddiplomskom sveučilišnom studiju Povijest počinje u ak. god. 2010./2011. Nastava na preddiplomskim sveučilišnim studijima Psihologija i Sociologija počinje u ak. god. 2012./2013. Nastava na diplomskom sveučilišnom studiju Povijest počinje ak. god. 2013./2014.

U ožujku 2013. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Sveučilištu Dopusnice za izvođenje studija Povijest, Sociologija i Psihologija. Prvi prvostupnici preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest promovirani su 15. ožujka 2014. godine.

U srpnju 2014. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Sveučilištu Dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, u ožujku 2015. godine za izvođenje preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija, u listopadu 2015. godine za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, a u studenom 2015. godine za izvođenje preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo. U ak. godini 2015./2016. počinje izvođenje nastave na studiju Komunikologija i studiju Sestrinstvo.

U listopadu 2019. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja Sveučilištu izdaje Dopusnicu za izvođenje studijskog programa dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest, a u rujnu 2020. godine za izvođenje dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Sociologija, a u veljači 2022. godine za diplomski studij Povijest (nastavnički). U ožujku 2020. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Sveučilištu Dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području prirodnih znanosti, a u listopadu 2021. tehničkih znanosti.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je u lipnju 2020. godine Hrvatskom katoličkom sveučilištu Dopusnicu za izvođenje studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina. Nastava na preddiplomskom studiju Medicina počinje u ak. god. 2020./2021.

Temeljem Dopusnica Ministarstva znanosti i obrazovanja na Hrvatskom katoličkom sveučilištu od ak. god. 2019./2020. izvode se dva sveučilišna poslijediplomska (doktorska) studija iz područja humanističkih i društvenih znanosti: sveučilišni poslijediplomski studij Povijest i sveučilišni poslijediplomski studij Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskom društvu.
 
Hrvatsko katoličko sveučilište 2016. godine dodijelilo je prvi počasni doktorat kardinalu Gerhardu Ludwigu Mülleru.
 
Od 2012. godine prigodom obilježavanja Dana Hrvatskog katoličkog sveučilišta (3. lipnja), lectio magistralis su održali: kardinal Raffaele Farina (2012.), kardinal Péter Erdő (2013.), kardinal Zenon Grocholewski (2014.), kardinal George Pell (2015.), kardinal Robert Sarah (2016.), kardinal Pietro Parolin (2017.) te prof. dr. sc. Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil, rektorica Portugalskog katoličkog sveučilišta i predsjednica Međunarodne federacije katoličkih sveučilišta (2019.). Na obilježavanju Dana Hrvatskog katoličkog sveučilišta 3. lipnja 2022. lectio magistralis »Ivan Pavao II. i Hrvatska: duboko duhovno razumijevanje« održao je apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua.
 
Studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjeluju u duhovnom životu Sveučilišta, volontiraju, bave se raznim sportovima, imaju pjevački zbor te sa svojim nastavnicima sudjeluju u brojnim znanstvenim projektima i istraživanjima.

 

Ispišite stranicu: