HR

Nadbiskupski duhovni stol

Povjerenik za posvećeni život

Adresa: Kaptol 31, p.p. 398, 10 000 Zagreb

Povjerenik: dr. fra Ratko Radišić, OFM


Zadaća je povjerenika za posvećeni život promicanje aktivnog sudjelovanja redovničkih ustanova, družba apostolskog života te svjetovnih instituta u životu mjesne Crkve, kao i koordinacija, održavanje i produbljivanje njihovog kanonskopravnog odnosa s Nadbiskupijom, napose glede kleričkih redovničkih ustanova i družba apostolskog života (kan. 520, §1 ZKP).

Također, povjerenik u suradnji s povjerenikom za pastoral zvanja i promotorom kršćanskih poziva u Zagrebačkoj nadbiskupiji promiče zvanja za posvećeni život.
Ispišite stranicu: