HR

Nadbiskup

1548. – 1550.

Vuk (Volfgang Đulski) imenovan je zagrebačkim biskupom u doba kad se stišao sukob između dva kralja u kojemu je Ferdinand I. (1527. - 1564.) ostao pobjednikom (Ivan Zapoljski je umro 1549.), ali je to i vrijeme sultanovih pohoda (Nikola Jurišić) i osvajanja (Požega, Klis).

Tužbalice su nad zemljom hrvatskom shvatljive baš kao i nad crkvenim prilikama u Zagrebačkoj biskupiji. Gyulay je prekratko upravljao biskupijom da bi mogao ostaviti značajniji spomen u crkvenoj povijesti.

Izvor: Sekulić, A. (1995) Wolfgang Vuk Gyula. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 243-245.
Ispišite stranicu: