HR

Nadbiskupija

Međubiskupijski sudovi


Adresa:
 Vlaška ulica 70e, p.p. 2, 10101 Zagreb
Web-stranicawww.mszg.hr

Međubiskupijski sud prvoga stupnja u Zagrebu mjerodavan je za nadbiskupiju Zagrebačku te biskupije Bjelovarsko-križevačku, Sisačku, Varaždinsku i Križevačku eparhiju (i indirektno za Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj).
Sud istražuje i rješava u prvome stupnju sve sudske parnice koje nisu pravom izričito izuzete.

Međubiskupijski sud prvog stupnja u Zagrebu
Telefon: 01/4894 810 (ponedjeljkom i četvrtkom od 11 do 12 sati)
E-mail: biljeznik@zg-nadbiskupija.hr


Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu mjerodavan je za nadbiskupije Zagrebačku i Đakovačko-osječku te biskupije Bjelovarsko-križevačku, Požešku, Sisačku, Srijemsku, Varaždinsku i Križevačku eparhiju (i indirektno za Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj).
Po odobrenju Apostolske Signature, Međubiskupijski prizivni sud u drugome stupnju rješava i parnice područja: Riječke nadbiskupije te biskupija Porečke i Pulske, Krčke i Gospićko-senjske.
Sud de iure u drugome (prizivnom) stupnju rješava sve parnice koje nisu pravom izričito izuzete, a de facto parnice o ništavosti ženidbe.

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu
Telefon: 01/4894 833 (ponedjeljkom i četvrtkom od 11 do 12 sati)

Zbog potreba obiteljskog pastorala pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu uspostavljen je Ured za davanje savjeta o mogućnosti i načinu postupanja za pokretanje parnice o ništavosti ženidbe i drugih ženidbenih postupaka.
Službu davanja savjeta obnašaju stalni odvjetnici i savjetnici imenovani pri Sudu, a samo u iznimnim slučajevima, kad to potreba zahtijeva, i službenici Suda.

Pravni savjet moguće je dobiti:
- ako je obavljen prethodni savjetodavni razgovor s vlastitim župnikom i dobivena pisana Preporuka župnika za dobivanje pravnog savjeta u svrhu pokretanja parnice za proglašenje ništavosti ženidbe (Preporuka se može preuzeti ovdje);
- ako je riječ o slučaju ili parnici koja je u mjerodavnosti Suda.

Pravni savjet moguće je tražiti u svrhu:
1. otkrivanja nekog od kanonskih razloga ništavosti ženidbe;
2. pomoći kod sastavljanja tužbe i prikupljanja priloga tužbi;
3. pružanja cjelokupne pravne pomoći tijekom odvijanja parnice (od urudžbiranja tužbe do izricanja presude ili podnesenog priziva);
4. pružanja jednokratne pravne pomoći tijekom odvijanja parnice (npr. odluka o prihvaćanju tužbe, odluka o formulaciji dvojbe, odluka o prijelazu u dokazni postupak, uvid u spise parnice, iznošenje obrane i primjedbi, priziv na presudu i sl.).

Ured za davanje savjeta
Telefon:
 01/4894 829 (ponedjeljkom i četvrtkom od 11 do 12 sati)
E-mail: ured-za-savjetovanje@zg-nadbiskupija.hr

 
Ispišite stranicu: