HR

Nadbiskup

1190. - 1206.

Ivan, arhiđakon gorički, govori o biskupu Dominiku. On je vjerojatno poznavao više isprava u kojima se spominje Dominik. I doista, Dominik je prvi u nizu zagrebačkih biskupa čije je ime češće zabilježeno.

U prvoj ispravi, koja je u svezi s Dominikom, izdanoj između 1. rujna i 31. prosinca taj biskup se pokazuje u punoj aktivnosti. Dominikovo ime više se puta spominje među svjedocima na kraljevskim ispravama. 

Izvor: Dobronić, L. (1995) Dominik. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 29-31.
Ispišite stranicu: