HR

Nadbiskup

1771.

Ivan Krstitelj Paxy bio je zagrebački biskup nešto više od osam mjeseci. Rodio se oko 1720. u jegarskoj biskupiji i sakmardijskoj županiji u plemićkoj mađarskoj obitelji. Godine 1735. odlazi na studij u Beč i postaje pitomac Hrvatskog kolegija. Tri godine uči filozofiju u Beču i postiže stupanj magistra.

U Zagrebu je zaređen za svećenika 8. lipnja 1743., a 2. srpnja polaže ispit za jurisdikciju i prisegu. Kada je 1762. umro srijemski biskup, na preporuku ugarskog primasa Franje Barkoczyja carica ga je imenovala biskupom srijemske stolice 20. prosinca 1762. Paxy je ujedno i bio zadnji srijemski biskup jer se kasnije ta biskupija, pod zahtjevom pape Klementa XIV., ujedinila s bosansko-đakovačkom biskupijom.

Na početku svoje biskupske službe Paxy je objavio pastoralno pismo u komeju župnike i puk potiče na vjersku pouku te poboljšanje moralnog i vjerskog života. Nakon Thauszyjeve smrti, imenovan je Paxy 28. ožujka 1771. zagrebačkim biskupom. Kao biskup, utemeljio je novi turopoljski arhiđakonat, a smanjio je gorički te povećao dubički arhiđakonat. Paxy je podupirao i promicao izdavanje novih djela.

Još kao vikar za Slavoniju je podmirio troškove tiskanja Kanižlićeva molitvenika s više njegovih pjesama. Preranu biskupovu smrt opisao je Maksimilijan Vrhovac, koji je tada boravio na biskupskom dvoru u Zagrebu. Naime, biskup je 19. prosinca 1771. sudjelovao na sjednici Kraljevskog vijeća u Varaždinu, te ga je nakon ručka uhvatila groznica. Ispovijednik mu je tijekom noći podijelio posljednju pomast te je iduće jutro preminuo.

Izvor: Korade, M. (1995) Ivan Krstitelj Paxy. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 413-417.
Ispišite stranicu: