HR

Nadbiskupski duhovni stol

Povjerenstvo za pastoral braka i obitelji

Adresa: Kaptol 31, p.p. 398, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 2100 245
E-adresa: obitelj@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa: http://obitelj.zg-nadbiskupija.hr/

Povjerenik za pastoral braka i obitelji: preč. dr. sc. Mislav Kutleša
Tajnik: dr. Marijan Spehnjak, trajni đakon

I. Kratki opis:
1. Glavni koordinator i predvodnik bračnih i obiteljskih pitanja, inicijativa i smjernica na području Zagrebačke nadbiskupije;
2. Sustavno proučavanje pitanja vezana uz pastoral braka i i obitelji;
3. Programi trajne formacije za brak i obitelj te izdavanje radnih materijala s različitih područja obiteljskog pastorala;
4. Davati uvijek nove poticaje za obiteljski pastoral na razini biskupije, pastoralnih regija, dekanata i župa.

II. Ciljevi:
1. Mreža: trajno razvijati i podupirati zajednice obitelji po župama i dekanatima;
2. Formacija: trajno obrazovanje o obiteljskom pastoralu - od priprema za brak do posliježenidbenog usvajanja znanja i vještina za kvalitetniji bračni i obiteljski život;
3. Javno djelovanje: da umrežene katoličke obitelji promoviraju i brane vrjednote braka i obitelj u općoj društvenoj javnosti.

III. Na poseban se način:
1. Promiče "Božje namisli o braku i obitelj";
2. Promovira i koordinira tečajeve priprave za brak;
3. Formira djelatnike obiteljskog pastorala;
4. Potiče studije moralnih, socijalnih i religioznih problema vezanih za brak i obitelj;
5. Promiče župne i nadžupne, dekanatske i regionalne strukture za pastoral braka i obitelji;
6. Skrb za udaljenije obitelji i za one u specifičnim i teškim situacijama;
7. Podupire različite oblike služenja obitelji: obiteljska savjetovališta i savjetovališta za prirodno planiranje začeća;
8. Gajenje osjetljivosti za različita pitanja vezana uz zaštitu života nerođenih;
9. Potiče suradnju s društvenim i kulturnim strukturama na dobro obitelji.
 
IV. Ciljane grupacije:
1. Priježenidbeni programi: priprava za bračni i obiteljski život (zaručnički tečaji);
2. Posliježenidbeni programi:
a. mladih brakova i obitelji
b. skrb za brak i obitelj u vremenu rađanja i odgoja djece
c. starosni brak
d. obitelj u teškoćama
Ispišite stranicu: