HR

Nadbiskup

1326. - 1343.

Papa Ivan XXII. 13. ožujka 1326. proglašava Ladislava iz Kabola zagrebačkim biskupom ističući svoje uvjerenje kako je Ladislav sposoban sačuvati zagrebačku Crkvu od zlotvora i protivnika.

Ladislav se od samog početka svoje biskupske časti i službe podjednako brinuo za prihode biskupije, za imovinsko-pravno stanje na pojedinim posjedima i za cijenu biskupijske zemljišne imovine i prava biskupa kao feudalnog gospodara nad stanovništvom na tim zemljama.

Posebne teškoće biskupu Ladislavu, a i njegovu nasljedniku, čine vitezovi- redovnici Teutonskog reda sa sjedištem u Metliki i Črnomelju i velikim posjedima. Oni su prestali davati dužni desetinu, pa je Ivan, gorički arhiđakon, kao odvjetnik Zagrebačkog kaptola, to od njih zahtijevao.

Ladislav je kao pravi srednjovjekovni zagrebački biskup boravio često na biskupijskim posjedima Čazmi, Ivaniću i Dubravi. Pretpostavlja se da je u Ivaniću izgradio i novu utvrdu.

Izvor: Dobronić, L. (1995) Ladislav iz Kabola. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 103-114.
Ispišite stranicu: