HR

Nadbiskupski duhovni stol

Promicanje kršćanskih poziva i Povjerenstvo za pastoral duhovnih zvanja


Adresa: Kaptol 29a, 10000 Zagreb
E-adresa: pozivi@zg-nadbiskupija.hr

Povjerenik za pastoral duhovnih zvanja i promotor kršćanskih poziva: preč. dr. sc. Jakov Rađa

Članovi povjerenstva za pastoral duhovnih zvanja:
preč. Matija Pavlaković - posebno zadužen za ministrante i osnovnoškolce

Promicanje kršćanskih poziva općenito, a posebno duhovnih zvanja zauzima važno mjesto u evangelizacijskom poslanju Zagrebačke nadbiskupije.

Dok promicanje kršćanskih poziva uključuje pomaganje mladima u traženju njihova životnog poziva, Povjerenstvo za pastoral duhovnih zvanja ima zadatak pomagati onim mladima koji su otvoreni duhovnom pozivu nastojeći zajedno s njima tražiti odgovor na pitanje: kako ostvariti Božji plan s mojim životom?

Polazeći od toga da je temeljni životni poziv svakog kršćanina odgovoriti na Božju ljubav u ljubavi prema Bogu i braći ljudima, prvi je cilj promicanja kršćanskih poziva djelovati na području evangelizacije i duhovne formacije mladih.

Uz taj opći i temeljni poziv, Bog svakom kršćaninu upućuje i jedan konkretni poziv na nasljedovanje Isusa Krista u njegovom Tijelu.

Sveci su najbolji primjer mnogovrsnih poziva koji postoje u Crkvi i njihovi nam životu svjedoče kako se opći poziv na svetost živi na konkretan način u obiteljskom, svećeničkom, redovničkom i posvećenom laičkom životu.

Drugi je cilj promicanja kršćanskih poziva uvoditi i pratiti mlade na putu duhovnog razlučivanja kako bi prepoznali i prihvatili Božji plan sa svojim životom, kako bi svatko za sebe znao izabrati konkretan način služenja Bogu i braći ljudima.

Postojanje službe Promotora kršćanskih poziva u Zagrebačkoj nadbiskupiji ukazuje na različitost poziva u Crkvi koja se može samo cjelovito izgrađivati i odraz je brige ne samo za one koji razmišljaju o duhovnom pozivu nego za sve koji traže koje je njihovo mjesto u Crkvi.

S druge strane, Povjerenstvo za pastoral duhovnih zvanja ima specifično usmjerenje prema onim mladima koji su već prepoznali svećenički i/ili redovnički poziv te traže pomoć na putu sazrijevanja i konkretne načine ostvarenja svog poziva.

Ciljana skupina pastorala poziva su mladi jer je vrijeme mladosti privilegirano vrijeme koje treba posvetiti prepoznavanju vlastitog životnog poziva kako bi se u vremenu zrelosti donosili plodovi.

Jedinstveno poslanje promicanja kršćanskih poziva i pastorala duhovnih zvanja očituje se kroz razne incijative koje imaju za cilj izići u susret mladima koji se pitaju o Božjem planu sa svojim životom i koji se žele pripremiti za njegovo ostvarivanje.

Tečajevi temeljne kršćanske formacije, različiti tečajevi o pozivu, kateheze za parove, susreti 'Dođi i vidi' za mladiće koji su otvoreni svećeničkom pozivu, duhovne vježbe za mlade, samo su neke od inicijativa povezane s pastoralom poziva, a sve imaju za cilj pomoći mladima odgovoriti na poziv koji im Bog upućuje.

Uzimajući u obzir kako je pastoral poziva poziv pastorala i kako je izgrađivanje Tijela Kristova kroz promicanje različitih poziva zadatak čitave Crkve i svakoga njezinog člana, služba Promotora kršćanskih poziva i Povjerenika za duhovna zvanja usko je povezana sa svima koji na području Zagrebačke nadbiskupije pomažu mladima u prepoznavanju vlastitog poziva ili ih pripremaju za njegovo ostvarivanje, a osobito s Uredom za pastoral mladih, Uredom za pastoral obitelji, Nadbiskupskim bogoslovnim sjemeništem, Međubiskupijskim dječačkim sjemeništem te redovničkim povjerenstvima za duhovna zvanja.

TUMAČENJE LOGA:

Logo promicanja kršćanskih poziva i Povjerenstva za pastoral duhovnih zvanja Zagrebačke nadbiskupije osmišljen je kako bi oblikom, motivima i bojama odražavao smisao inicijativa povezanih s pastoralom poziva.

Grčki križ omeđen kružnicom slika je Tijela Kristova, a plava boja upućuje na božansku dimenziju Crkve čije je temeljno poslanje uvoditi svoju djecu u novi i nebeski život, prvi poziv svakog kršćanina (usp. Rim 6,4). Plava boja asocira i na Blaženu Djevicu Mariju koja je u povijesti spasenja najbolji primjer otvorenosti Božjem pozivu, ali i na Zagrebačku nadbiskupiju u čijem sastavu postoji posebna služba promicanja kršćanskih poziva. Četiri strelice koje se nalaze u vanjski obod kružnice označuju različite pozive u Crkvi, a njihovim usmjerenjem prema van želi se naglasiti kako je bit svakog kršćanskog poziva svjedočenje Isusa Krista u svijetu u skladu s njegovim pozivom učenicima: “Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju” (Mk 16,15).

Stilizirana golubica koja se nalazi u gornjem desnom dijelu simbolizira Duha Svetoga jer je Crkva “mjesto na kojemu cvjeta Duh Sveti” (Traditio aspostolica, 41) čije su djelo upravo različiti darovi i službe u Kristovom Tijelu (usp. 1Kor 12,4-30). Duh Sveti obogaćuje Crkvu različitim pozivima djelujući u srcu svakog njezinog člana potičući ga na otkrivanje Božjega plana s vlastitim životom. U Svetom pismu Duh Božji također se uspoređuje s ognjem stoga je za simbol Duha Svetoga namjerno izabrana golubica koja nalikuje i na oganj označujući tako Božji žar koji svaki kršćanin nosi u svome srcu prema nekom pozivu.

U središtu Tijela Kristova, Crkve nalazi se ruža vjetrova koja na slikovit način opisuje temeljni cilj pastorala poziva, poticati i pratiti mlade u traženju odgovora na pitanje: “Gdje Duh Sveti puše u mome životu?”. Za golubicu i i za ružu vjetrova odabrana je zlatna boja jer se uz nju veže vrijednost, važnost i vjernost, a zadatak je svih koji su uključeni u pastoral poziva ohrabrivati mlade u vjernosti Božjem planu sa svojim životom i pomagati im u traženju vlastitog poziva, onog skrivenog blaga radi kojeg vrijedi sve drugo ostaviti (usp. Mt 13,44-45).
Ispišite stranicu: