HR

Nadbiskup

1225. - 1247.

Duhovni i kulturni preporod Zagreba i Zagrebačke biskupije u srednjem vijeku započinje s biskupom Stjepanom II. Prvi je Hrvat koji s uspjehom završava studij na Pariškom sveučilištu. Poslije povratka u domovinu preuzima službu kancelara hrvatsko-ugarskog kralja Andrije II. Godine 1225. imenovan je zagrebačkim biskupom.

U želji da unaprijedi prosvjetu, u Zagrebu i okolici poziva dominikance, franjevce i pavline, koji unutar svojih zajednica organiziraju škole. Poslije svojeg izbora za splitskog nadbiskupa 1242. godine, vraća se u Zagreb, odakle diplomatskim putem nastoji od Rima ishoditi da se Zagrebačka biskupija izuzme iz nadležnosti ugarske Crkve i sa Splitom sjedini u jedinstvenu Crkvu u Hrvata.

Biskup Stjepan II. je 1229. godine riješio „gordijski čvor“ ovog podneblja, plaćanje crkvene desetine, te je zaštitio kmetove i siromašne seljake od velikaške gramzivosti. Osniva Prvostolni zagrebački kaptol u Čazmi. Umro je 10. srpnja 1247. u Čazmi, gdje je i pokopan. 

Izvor: Dobronić, L. (1995) Stjepan II. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 43-45.
Ispišite stranicu: