HR

Nadbiskup

1751. – 1769.

Franjo Thauszy rodio se 23. ožujka 1698. Franjo je sjemenište polazio u Zagrebu, gdje je 20. prosinca 1710. primio tonzuru, a 20. prosinca 1715. četiri niža reda. Poslan je zatim na više studije u Beč i u tamošnjem Hrvatskom kolegiju položio je prisegu. U beču je završio tri godine filozofije i dvije teologije.

Zaređen je za svećenika 1721. i 28. studenoga 1722. prisegnuo je za obavljanje svećeničke službe i kapelaniju. Godine 1750., nakon smrti bosanskog biskupa Petra Bakića, Thauszy nasljeđuje njegovu službu. Međutim, Thauszy već 1751. biva imenovan od carice Marije Terezije za zagrebačkog biskupa. Ustoličen je u tamošnjoj komori 13. kolovoza, te za svojeg opunomoćenika u Zagrebu imenuje kanonika Josipa Gala.

Već prvih godina svoje službe biskup se pobrinuo za uređenje i napredak slavonskog dijela svoje biskupije. Godine 1752. osnovao je u Požegi poseban konzistorij te je njime vodio sve duhovne i pastoralne poslove u slavonskom dijelu biskupije. U jesen 1754. biskup u Požegi osniva sjemenište za odgoj klera, a 1760/61. biskup je isposlovao da Bečki dvor naredi isusovcima da osnuju visoko učilište u Požegi.

Odgoj i obrazovanje mladeži u isusovačkim učilištima pratio je i pomagao. Godine 1754. imenovao ga je Sabor za pravog tajnog savjetnika, a tri godine poslije banskim namjesnikom. Umro je 11. siječnja 1769.

Izvor: Korade, M. (1995) Franjo Thauszy. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 405-411.
Ispišite stranicu: