HR

Nadbiskupija

Dijecezanski muzej


Adresa:
Kaptol 31, p. p. 398, 10000 Zagreb            
Telefon: +385 1 4894 806
E-adresa: kulturna-dobra@zg-nadbiskupija.hr
Predstojnik Ureda za kulturna dobra: preč. dr. sc. Vlado Mikšić

Dijecezanski muzej osnovao je 27. veljače 1939. godine zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac, a za javnost je otvoren 8. studenoga 1942. godine. Do 1971. godine Muzej je bio smješten u kuriji na Kaptolu 28, u kojoj je tada uređen Svećenički dom Zagrebačke nadbiskupije, a umjetnine muzeja preseljene su u spremišta. 

Umjetnine muzeja nastale su prikupljanjem najvrjednijih predmeta iz cijele Nadbiskupije. Među umjetninama posebno su vrijedne zbirka slika iz 17., 18. i 19. stoljeća, zbirka skulptura te vrlo bogata zbirka crkvenog ruha. U Muzeju se čuva i zbirka grafika te manji broj metalnih predmeta i devocionalija. Većina predmeta u Muzeju vezana je za religijsku tematiku. Dijecezanski muzej sa skupinama svojih izložaka ubraja se među najvrjednije takve ustanove u cijeloj Hrvatskoj, a pojedine skupine izložaka (slike, kipovi, ruho) najvrjednije su takve zbirke u sjevernom dijelu Hrvatske.
 
Ispišite stranicu: