Povjerenstvo za župnu katehezu

Adresa: Kaptol 31, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4894 864
Fax: +385 1 4894 869
Predsjednik Povjerenstva: vlč. Tomislav Subotičanec
Članovi Povjerenstva:
  • vlč. Ivan Cestar
  • vlč. Ivica Cik
  • preč. Ivan Frkonja
  • vlč. Norbert Ivan Koprivec
  • vlč. Željko Lovrić
  • gosp. Radovan Librić
Povjerenstvo Zagrebačke nadbiskupije za župnu katehezu koordinacijsko je tijelo Zagrebačke nadbiskupije.

Povjerenstvu se kao glavna zadaća povjerava:
  • analiziranje biskupijskih prilika s pogledom na stvarne potrebe župne katehetske prakse, kao i briga za poboljšanje uvjeta katehetskog poučavanja na nadbiskupijskoj i župnoj razini;
  • izrađivanje programa djelovanja kojima će se odrediti jasni ciljevi, predložiti smjernice i pokazati konkretne akcije;
  • promicanje formacije župnih kateheta;
  • izrađivanje sredstava potrebnih za župni katehetski rad, kao što su katekizmi, programi za različite dobi (odrasli, mladi i djeca), vodiči za katehete i materijali za katehizande.
Povjerenstvo u svom radu usko surađuje s Uredom za vjeronauk u školi, s Povjerenstvom za pastoral mladih, kao i s Povjerenstvom za obiteljski pastoral.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr