Antun (1287.)


Antun je bio izabran neposredno poslije Timotejeve smrti i potvrđen od pape bez komplikacija i odugovlačenja. Prethodno je bio prepozit Stolnobiogradskog kaptola. Bio je biskupom samo šest mjeseci. Iz kratkog biskupovanja poznat je samo jedan njegov čin, a sačuvano je malo isprava koje ga spominju.

Antun je 6. listopada 1287.  riješio dugotrajan spor između zagrebačkog biskupa i Kaptola. Na traženje kanonika vratio im je pravo podjeljivanja prebenda i imenovanja prebendara, ali su ih smjeli davati samo osobama zaređenima za svećenike i onima koji hoće trajno djelovati u Crkvi.

Izvor: Dobronić, L. (1995) Antun. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 81-82.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr