Martin Bogdan (1643. – 1647.)


Rodio se 1583. u Savskom Nartu. Od 1603. studira filozofiju u Grazu.

1610. imenovan je zagrebačkim kanonikom. Nakon doktorata iz filozofije i bakalaureata iz teologije, u Bologni je studirao kanonsko pravo, a preuzeo je i službu rektora Ilirskog kolegija.

1638. postao je veliki prepošt zagrebački. Bio je upravitelj biskupijskog sjemeništa, prefekt toplički i ujedno čuvar pečata. Obnavlja katedralu, popravio je oštećenu biskupsku palaču.

Izvor: Korade, M. (1995) Martin Bogdan. U: F. Mirošević, ur. Zagrebački biskupi i nadbiskupi. Zagreb: Školska knjiga, str. 327-331.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr