HR

Aktualnosti

Objavljeno: 09.12.2011.

Marija je svojim "da" približila Nebo zemlji

 

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 2011.

Draga braćo i sestre!

Crkva danas svečano slavi Marijino bezgrješno začeće. Kao što je izjavio blaženi Pio IX. u apostolskom pismu Ineffabilis Deus iz 1854., ona je "po posebnoj milosti i povlastici svemogućeg Boga, predviđajući zasluge Isusa Krista Spasitelja ljudskog roda, bila očuvana neokaljanom od svake ljage izvornog grijeha". Ta istina vjere je sadržana u riječima pozdrava koje joj je uputio arhanđeo Gabriel: "Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!" (Lk 1, 28).

Izraz "milosti puna" označava čudesno djelo Božje ljubavi, koji nam je htio ponovno dati život i slobodu, izgubljene grijehom, po svom utjelovljenom Sinu Jedinorođencu, umrlom i uskrslom. Zato, još od drugog stoljeća na Istoku i Zapadu, Crkva zaziva i slavi Djevicu koja je, svojim "da", približila Nebo zemlji, postavši "roditeljicom Boga i hraniteljicom našega života", kako kaže sveti Roman Melod u jednoj drevnoj pjesmi (Canticum XXV in Nativitatem B. Mariae Virginis, u J. B PITRA, Analecta Sacra t. I, Pariz 1876., 198).

U sedmom stoljeću sveti Sofronije Jeruzalemski odaje hvalu Marijinoj veličini jer se u njoj nastanio Duh Sveti: "Ti natkriljuješ sve darove koje je Bog u svojoj velikodušnosti ikada izlio na bilo koju osobu. Više od svih si bogata posjedovanjem Boga koji prebiva u tebi" (Oratio II, 25 in SS. Deipara Annuntiationem: PG 87, 3, 3248 AB). A sveti Beda Časni tumači: "Marija je blagoslovljena među ženama, jer je uresom djevičanstva uživala milost da je rodila sina koji je Bog"(Hom I, 3: CCL 122, 16).

I nama je dana "punina milosti" koja mora odsijevati u našem životu, jer "Otac Gospodina našega Isusa Krista – piše sveti Pavao – …nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim… nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo" (Ef 1, 3-5).

To posinstvo primamo posredstvom Crkve, na dan krštenja. U vezi s tim sveta Hildegarda iz Bingena piše: "Crkva je, dakle, djevičanska majka svih kršćana. U snazi Duha Svetoga začinje ih i donosi na svijet, prinoseći ih Bogu tako da bivaju prozvani također sinovi Božji" (Scivias, visio III, 12: CCL Continuatio Mediavalis XLIII, 1978., 142).

Među brojnim pjesnicima koji su opisali duhovnu ljepotu Majke Božje, ističe se sv. Bernard iz Clairvouxa, koji kaže da je pozdrav "Zdravo Marijo, puna milosti" mio Bogu, anđelima i ljudima. Ljudima zbog majčinstva, anđelima zbog djevičanstva, Bogu zbog poniznosti (Sermo XLVII, De Annuntiatione Dominica: SBO VI,1, Rim 1970., 266).

Dragi prijatelji, u očekivanju da popodne, po običaju, odam počast Mariji Bezgrješnoj na Piazza di Spagna, uputimo sada žarku molitvu onoj koja zagovara kod Boga, da nam pomogne s vjerom proslaviti Božić koji je pred vratima. (IKA)

Ispišite stranicu: