HR

Aktualnosti

Objavljeno: 24.09.2023.

Priopćenje s Pedeset i sedme sjednice biskupâ Zagrebačke crkvene pokrajine



U Ordinarijatu Križevačke eparhije u Križevcima u petak, 22. rujna 2023. godine biskupi Zagrebačke crkvene pokrajine održali su svoju Pedeset i sedmu sjednicu. Sjednici, kojoj je predsjedao nadbiskup i metropolit zagrebački mons. Dražen Kutleša bili su nazočni i sljedeći biskupi: mons. Milan Stipić, vladika križevački i domaćin susreta, mons. Vlado Košić, biskup sisački, mons. Vjekoslav Huzjak, biskup bjelovarsko-križevački, mons. Bože Radoš, biskup varaždinski, mons. Nikola Kekić, vladika križevački u miru te mons. Ivan Šaško i mons. Mijo Gorski, pomoćni biskupi zagrebački.

Razmatrane su dvije glavne teme: a) određena pitanja povezana sa slavljem kršćanskoga sprovoda; b) služba trajnoga đakonata u Metropoliji.

Prateći razne pastoralne okolnosti koje se tiču otajstva ljudskoga umiranja i obrednoga ispraćaja preminulih vjernika biskupi trajno osjećaju potrebu suočavanja s pojavama koje traže očitovanje jasnoga kršćanskog nauka i antropoloških polazišta, jer se tiču: stvorenosti čovjeka, njegova življenja i prelaska iz prolaznosti u vječnost te vjere u vječni život s Gospodinom. U brizi i u nastojanju da se pomogne ponajprije svećenicima i ostalim pastoralnim djelatnicima u njihovoj službi biskupi su pozornost usmjerili na pojedina nova pitanja, kao što je odnos prema obrednim vidicima u slučaju spaljivanja tijela preminulih i u slučajevima sprovoda nerođene odnosno pobačene djece. Upozorili su i na određene poteškoće glede obrednih sastavnica u redovitosti slavlja sprovoda, na potrebu snažnije kateheze i brige za ljepotu liturgije. Iz rasprave je proizišao zaključak da će biskupi pripremiti smjernice koje bi pomogle otkloniti neusklađenosti i nejasnoće te obogatiti i olakšati pristup blagu koje živi u kršćanskome slavlju sprovoda.

Vlč. g. Milan Dančuo, kao povjerenik za trajnu formaciju trajnih đakona Zagrebačke nadbiskupije, uveo je u raspravu o temi trajnoga đakonata, osvrnuvši se na zaživljenost takvoga đakonata u Metropoliji posljednjih petnaest godina. Prikazao je tijek formacije, raznolikost susreta trajne formacije i pastoralno djelovanje đakona. U govoru o budućnosti službe trajnih đakona u Zagrebačkoj crkvenoj pokrajini iznio je naglaske koje smatra važnima za iduće naraštaje, a što obuhvaća ne samo formaciju kandidata nego i veću senzibilizaciju, kako klera tako i laika. Biskupi smatraju da je došlo vrijeme za razmatranje potreba i ispunjavanja uvjeta za pokretanja novoga ciklusa formacije kandidata za trajne đakone, a o čemu će uskoro biti donesene konkretne odluke i upute.

Na kraju sjednice biskupi su pogled usmjerili prema slavlju 25. obljetnice proglašenja blaženim kardinala Alojzija Stepinca, koje će biti u subotu, 30. rujna 2023. u Nacionalnome svetištu Majke Božje Bistričke. U tome će slavlju, osobito važnome i za život Metropolije, nadbiskupu metropolitu mons. Draženu Kutleša na ramena biti stavljen palij, govorljiv znak metropolitske pastirske službe u svjetlu Kristova milosrđa i brižnosti za Crkvu.
Ispišite stranicu: