HR

Sinoda

Imenovani članovi Povjerenstva za Četvrto tematsko područje


U pripremi za Četvrto sinodsko zasjedanje koje će se održati 6. i 7. listopada 2017., zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao je članove Sinodskoga povjerenstva za Četvrto tematsko područje Crkva zagrebačka u hrvatskome društvu.

Voditeljem Povjerenstva imenovan je mons. dr. Stjepan Baloban, a članovima mons. Zlatko Koren, s. Jelena Lončar, gđa Blaženka Jančić i prof. dr. sc. Gordan Črpić.

Prema odredbama čl. 18 Pravilnika Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije voditelj sinodskoga povjerenstva za tematsko područje ima zadaću: predstaviti tematsko područje o kojem će se raspravljati na sinodskome zasjedanju; moderirati radom sinodskoga zasjedanja; dati pravo riječi prema redoslijedu prijavljenih u Tajništvu Sinode; voditi raspravu i odgovoriti, ako smatra potrebnim, na pojedina izlaganja članova Sinode; nakon rasprave pripremiti tekstove za glasovanje, te predstaviti tekstove prije glasovanja.

Pomoćnici u sinodskome povjerenstvu za tematsko područje u svemu pomažu voditelju sinodskoga povjerenstva za tematsko područje.

Tajništvo Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije
Ispišite stranicu: