HR

Sinoda

Susret predstavnika vjerničkih društava, udruga i crkvenih pokretaUsusret četvrtom zasjedanju Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u ponedjeljak, 6. studenoga 2017. održan je susret predstavnika vjerničkih društava, udruga i crkvenih pokreta koji se okupljaju na području Zagrebačke nadbiskupije na temu „Laikat u Crkvi - vjerničko udruživanje“.

Susretu su predsjedali pomoćni biskup zagrebački mons. dr.sc. Ivan Šaško i biskupski vikar za pastoral i povjerenik za vjernike laike preč. mr. Marko Kovač.

Zahvaljujući na odazivu i prenoseći pozdrave zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, biskup Šaško je na početku okupljenima predstavio novoimenovanog biskupskog vikara za pastoral i povjerenika za vjernike laike preč. mr. Marka Kovača ističući zadaću upoznavanja s pastoralnim nastojanjima na području Zagrebačke nadbiskupije koja obiluju mnogobrojnim inicijativama vjernika laika.

To bogatstvo različitosti koja se očituje u zajedničkom poslanju svjedočenja i naviještanja Isusova Evanđelja, na osobit se način moglo vidjeti u dosadašnjim sinodskim zasjedanjima, a što nas sve upućuje na potrebu jačanja zajedništva i crkvenosti.

O crkvenosti, odnosno o kriterijima za rasuđivanje i priznavanje laičkih udruženja, nakon biskupa Šaška govorio je biskupski vikar Kovač. Polazeći od postsinodalne pobudnice pape Ivana Pavla II., Christifideles laici - O pozivu i poslanju vjernika laika u Crkvi i u svijetu, naveo je pet temeljnih kriterija: davanje prvenstva pozivu svakog kršćanina na svetost, odgovornost u ispovijedanju katoličke vjere, svjedočanstvo čvrstog i uvjerenog zajedništva, podudarnost i dioništvo u apostolskoj svrsi Crkve te nastojanje oko ponazočenja u ljudskom društvu. Ti temeljni kriteriji nalaze svoju provjeru u stvarnim plodovima kojima je popraćen život i u djelima tih raznih oblika udruživanja, zaključio je biskupski vikar Kovač.

Uslijedila je rasprava u kojoj su okupljeni predstavnici vjerničkih društava, udruga i crkvenih pokreta mogli predstaviti svoj rad, odnosno postaviti pitanja.

Jedno od pitanja bilo je pitanje „napetosti između karizme i institucije“. Odgovarajući na upit, biskup Šaško je istaknuo da te napetosti nema niti je može biti, jer institucija nije nešto protivno karizmi, nego je i sama karizma. Institucija je izrasla iz karizme, dara poslanja i kroz svoje djelovanje poprimila svoj institucionalni oblik upravo s ciljem da se karizma oslobodi svega onoga što je može sputavati u poslanju ili odvesti na krivi put. Karizma nije samo dar, nego i velika odgovornost.

Na pitanje oko društvenog i političkog angažmana vjernika laika, koje često puta izaziva nerazumijevanje i nesnalaženje, biskup Šaško je naglasio važnost razlučivanja između politike kao poziva i odgovornosti svakog vjernika laika za dobro zajednice u kojoj živi, i s druge strane stranačke politike i strančarenja u koju Crkva ne ulazi. Vjernici laici ne smiju i ne mogu bježati od politike.

Na susretu su svi sudionici istaknuli potrebu češćeg susretanja kao i novih zajedničkih inicijativa osobito u kontekstu smjernica koje će dati Druga sinoda Zagrebačke nadbiskupije.

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije

 
Ispišite stranicu: