ŽupeR
Radoboj, Presveto Trojstvo
Rakov Potok, Presveto Srce Isusovo
Rečica, Sv. Ivan Krstitelj
Ribnički Kunić, Sv. Katarina
Rozga, Sv. Ana
Rude, Sv. Barbara

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr