Župe

Blaškovec
Sv. Benedikt
Župnik:vlč. Vjekoslav Pavlović
Adresa:Blaškovečka 13, 10382 Donja Zelina
Telefon:01 2058 711
E-adresa:zupa.blaskovec@zg-nadbiskupija.hr


Foto: Z. Galić/ Izvor GK

Zagrebački nadbiskup Josip Bozanić 31. svibnja 2009. osnovao je novu župu sv. Benedikta u Blaškovcu od dijelova župe Presvetoga Trojstva iz Moravča i župe sv. Nikole iz Donje Zeline. Tim činom počela se ostvarivati težnja žitelja dijela donjozelinskoga kraja s rubnih obronaka uzvisina koje se nastavljaju na masiv Medvednice za samostalnom župom i crkvom.

U sastav župe ušla su mjesta Blaškovec, Hrnjanec, Paukovec, Goričica, Lužan i Belovar. Kamen temeljac za novu crkvu s pastoralnim središtem i župnim stanom blagoslovio je papa Benedikt XVI. za svojega pohoda Hrvatskoj 5. lipnja 2011.

Zemljište za objekte budućega sakralnoga središta vlastitim je sredstvima kupio o. Luka Cirimotić, monfortanac. Pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško položio je kamen temeljac 20. svibnja 2012. u temelje novoga objekta. Zahvaljujući tadašnjemu župniku Hinku Goričancu, darovima župljana, pomoći Nadbiskupskoga duhovnoga stola i dobrotvorima, crkva je bila izgrađena, a posvetio ju je 26. listopada 2014. kardinal Bozanić, koji je za tu prigodu donio i ugradio moći bl. Alojzija Stepinca u glavni oltar. Prema nacrtima arhitekta Ivana Antolića radove su izvela domaća poduzeća »Građprom«, »Primiko« i »Leo-gradnja«.

Crkva, pastoralni centar s prostorijama Caritasa i kućom župnoga stana izgrađeni su uz prometnicu koja povezuje Donju Zelinu ili Sesvete s Blaškovcem. Crkva i objekti građeni su moderno, funkcionalno, s mnogo staklenih površina, otvorenih ploha, prilagođenih pristupnih ulaza, prostranoga kora, vanjskih terasastih površina i velikoga parkirališta.

Nad glavnim ulazom ispod stiliziranoga zvonika postavljen je kip sv. Benedikta, a ispred ulaza na dolaznoj terasi kip bl. Alojzija Stepinca. U dijelu svetišta iza oltarnoga stola nalaze se dva velika vitražna prozora s likovima istih zaštitnika. 

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr