HR

Nadbiskupija

Župe

Bedekovčina
Sv. Barbara
Župnik:vlč. Željko Horvat
Adresa:Magdalenićeva 34, 49221 Bedekovčina
Telefon:049 213 909
Fax:049 213 909
E-adresa: zupa.bedekovcina@zg-nadbiskupija.hr

Župa je osnovana 1726. godine odvajanjem od Župe Sveti Križ Začretje. Za župnu crkvu određena je tadašnja kapela sv. Barbare sagrađena 1720. godine na mjestu starije drvene kapele iz sredine 17. stoljeća. Nakon što je ta crkva potpuno razrušena u potresu 1775. godine, od 1776. do 1778. godine građena je današnja župna crkva te je iste godine posvećena.

Crkva se obnavlja zadnjih dvadesetak godina. Novi župni dvor građen je od 1989. do 1991. godine, premda se stari dvor i dalje koristi za neke pastoralne potrebe. U potresu 22. ožujka 2020. godine nastala su manja oštećenja na zidovima župne crkve i starog župnog dvora.

Foto: Z. Atletić