HR

Nadbiskupija

Župe

Brdovec
Sv. Vid
Župnik:vlč. Danijel Hačko
Župni vikar:vlč. Nikola Špiljak
Adresa:Ilije Gregorića 38, 10291 Prigorje Brdovečko
Telefon:01 3313 212
E-adresa: zupa.brdovec@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-brdovec.hr

Župa se prvi put spominje u Popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine. Godine 1640. sjedinjena je sa Župom Sveti Križ, a župna crkva nalazila se na mjestu današnje kapele Svetog Križa, koja pripada Župi Marija Gorica. Teritorijalno je obuhvaćala velik prostor te je smanjena 1789. godine osnutkom Župe Marija Gorica i 1945. godine osnutkom Župe Zaprešić–Sv. Petar, a tada su dijelovi Župe pripali su župama Pušća i Rozga.

Gradnja današnje župne crkve dovršena je 1672. godine, a crkva na istom mjestu spominje se u kanonskoj vizitaciji iz 1630. godine kao zapušteno zdanje. Kapela sv. Barbare, prislonjena uz crkvu, kao sastavni dio obrambene utvrđene crkve potječe iz 15./16. stoljeća. Crkvu je 23. srpnja 1679. godine posvetio zagrebački biskup Martin Borković. Posljednji put je obnovljena 1984. i 1987. godine, dok je krovište obnovljeno 1999. godine. Krovište kapele sv. Barbare obnovljeno je 2017. godine. U potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine teško je oštećena kapela sv. Leonarda u Gornjem Laduču te je zatvorena. U potresu 29. prosinca 2020. godine oštećen je i zvonik župne crkve.