Župe

Gornja Stubica
Sv. Juraj
Župnik:preč. Nikola Jurković
Adresa:Zagrebačka 6, 49245 Gornja Stubica
Telefon:049 289 094
Fax:049 289 094
E-adresa:zupa.gstubica@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:zupa-svetogjurja.hr
Raspored misa:Radnim danom u župnoj crkvi u 19, subotom u Šagudovcu u 17 sati. Svete mise nedjeljom u župnoj crkvi u 10 i 19 sati. Dobri Zdenci: prva i treća nedjelja u mjesecu u 8 sati; Dubovec: druga i četvrta nedjelja u mjesecu u 8 sati.

Župa sv. Jurja u Gornjoj Stubici prostire se na oko 50 kvadratnih kilometara, ima 22 sela i oko 4 900 duša. Uz mnoštvo kapela i križeva krajputaša raspršenih po župi, svete mise se redovito slave uz župnu crkvu i u tri filijalne kapele: Šagudovec, Dobri Zdenci i Dubovec.

Najstariji opis župne crkve potječe iz 1622. godine, a 1669. kanonska vizitacija donosi više informacija. 1695. godine brigu oko crkve dijele dvije plemićke obitelji, Oršići Slavetički i Domjanići Zelinski. Godine 1884. crkva je produljena i popravljena nakon potresa koji je bio 1880. god. Posvećena je 1906., da bi 1907., ponovno u potresu stradala te je od župnika Žgurića popravljena.

1936. na 1937. godinu crkva je toliko preuređena da se može reći da je skoro ponovno građena. Svetište je prošireno, izgrađene su dvije pokrajnje lađe. Srednja lađa počiva na četiri betonska stupa i nadvisuje pokrajnje lađe, te sa svake strane ima po šest polukružni prozora. Stropovi su ravni, drveni i ukrašeni drvenim kazetama. Crkva je obnovljena i dograđena u stilu starokršćanskih bazilika.

Godine 1984. crkva je opljačkana – odnesena su dva kipa anđela adoratora sa glavnog oltara i 4 kipa evanđelista sa propovjedaonice. Godine 1985. cijela je crkva izvana ožbukana. Iste godine, postavljen je mramorni oltar prema puku i ambon po nacrtu arhitekta Petra Ružića. Crkva je iznutra umjetnički ukrašena, što je izveo ak. slikar Vladimir Pavlek iz Zagreba 1988. godine.

Orgulje su djelo Josipa Erhatića, građene u Križevcima 1806. Kako su orgulje do 1988. toliko propale i nisu bile sposobne za obnovu, prema mišljenju Vladislava Šabana, godine 1989. kupljene su nove kompjutorske orgulje u Italiji, a kolaudaciju je učinila Ljerka Očić Turkulin.

Od godine 1988. do 1990. cijelo je krovište preuređeno: izmijenjene su letve, stavljen novi crijep, a apside i polukružno krovište pokriveno je bakrom. Godine 1990. počelo se s temeljitom obnovom tornja: izmijenjena je sva drvena građa, vrh tornja pokriven je bakrom, otučena sva stara i postavljena nova žbuka.

Glavni oltar sv. Jurja načinjen je od drva. Uz lik sv. Jurja tu su još likovi sv. Petra i Pavla. U gornjem dijelu oltara smješten je kip Blažene Djevice Marije na nebo uznesene i okrunjene. U crkvi su još dva pokrajnja oltara posvećena sv. Florijanu i Žalosnoj Gospi.

Crkva je blagoslovljena 22. 11. 1936., a posvećena po nadbiskupu Alojziju Stepincu, 5. 9. 1937. Uz župnu svetkovinu na svetkovinu sv. Jurja, svečano se obilježava i dan posvete crkve prve nedjelje u rujnu.


.


Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr