HR

Sinoda

Logo

Logo Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije u osnovi je kružnog oblika i plave boje, koja je ujedno i boja Zagrebačke nadbiskupije. Oblikom se željelo naglasiti više stvari.

Sve točke kružnice jednako su udaljene od njezinog središta. Tako su svi članovi Crkve, a ovdje se posebno misli na članove Zagrebačke Crkve, po ponudi spasenja, jednako blizu njezinom središtu – Isusu Kristu.

Iako je krug po sebi zatvorena cjelina, logo Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije nije u potpunosti zatvoren kružnicom, već je na dva mjesta otvoren, što simbolizira otvorenost Crkve prema svim ljudima, bili oni njezini članovi ili ne. Središnji dio loga zauzima stilizirano slovo S koje izlazi iz granica kruga te se dalje širi u plohu.

Slovo S šire je i naglašenije od ostatka riječi "sinoda", te se može shvatiti kao dio puta kojim nam je zajedno proći kroz sva događanja koja su na bilo koji način vezana uz Drugu sinodu Zagrebačke nadbiskupije.

Etimološki, riječ sinoda potječe iz grčkog jezika i njezino je doslovno značenje upravo zajednički put (syndos). Tako shvaćena, Sinoda, iako ju crkveno pravo definira kao "skupštinu izabranih svećenika i drugih vjernika partikularne Crkve koji pomažu dijecezanskom biskupu na dobrobit sve biskupijske zajednice" (Zakonik kanonskoga prava, kan. 460), prije svega postaje zajednički hod svih članova pojedine partikularne Crkve.

S lijeve strane slova S nalazi se arapska brojka 2 koja u cjelini s ostatkom loga želi poručiti da se radi o Drugoj sinodi Zagrebačke nadbiskupije, a koja se održava više od 80 godina nakon Prve sinode (1925.).

U logo su uklopljeni i elementi biskupskog grba zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, pa se na taj način Sinoda vremenski smješta u razdoblje njegovog upravljanja Zagrebačkom nadbiskupijom.

Golubica predstavlja Duha Svetoga, Božju životvornu snagu, a zvijezda Mariju, "sliku i početak Crkve, kakva ima biti u budućnosti koja svijetli putujućem Božjem narodu kao znak pouzdane nade i utjehe" (Lumen gentium, 68).

Logo Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije izradio je Mladen Škvorc, svećenik Zagrebačke nadbiskupije.

Podijelite na: