HR

Sinoda

Mons. dr. Stjepan BalobanRođen je 1954. godine u Brebrovcu, župa Slavetić. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1980. godine. Iste godine zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije.

Doktorat iz moralne teologije postiže 1988. godine na Institutu za moralnu teologiju Lateranskog sveučilišta Academia Alfonsiana u Rimu. Redoviti je profesor i pročelnik Katedre socijalnog nauka Crkve Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je prvi pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije, član više Vijeća HBK-a, a bio je višegodišnji predsjednik Matičnog odbora za humanističke znanosti polja filozofije i teologije.

Uz brojne znanstvene projekte, znanstvene i stručne članke etičko-moralnoga i socijalnoga sadržaja, od 2002. godine ima kolumnu u obiteljskoj reviji Kana. Vršio je službu rektora Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu.  

Autor je i urednik više knjiga.
Ispišite stranicu: