HR

Sinoda

Gđa Nikolina BizečkiRođena je 1989. godine u Zagrebu. U Samoboru je završila osnovnu školu, a u Zagrebu je pohađala Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju.

Godine 2013. završila je Filozofsko-teološki studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivna je vjernica u župi Krista Kralja u Domaslovcu: članica Župnoga pastoralnog vijeća, voditeljica župne kateheze za krizmanike i animatorica mladih, članica zbora mladih »Glasnici velikoga Kralja«, uredništva župnoga lista »Kristofor« i dviju župnih molitvenih zajednica (zajednice bl. Alojzija Stepinca i zajednice molitelja žive krunice).

Aktivna je članica udruge »U Duhu s Kristom« kojoj je cilj promicanje, razvitak i unapređenje duhovne kulture. Od 2015. godine zaposlenica je Nadbiskupskoga duhovnog stola.
Ispišite stranicu: