HR

Sinoda

Preč. Mario MiglesRođen je 1972. godine u Remetincu nedaleko od Varaždina. U Nadbiskupsko dječačko sjemenište stupio je 1986. godine, nakon čega upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu.

Za svećenika je zaređen 1996. godine, kada postaje župnim vikarom u župi sv. Jelene Križarice u Zaboku. Od 1999. do 2003. godine vrši službu župnoga vikara u župi Presvetoga Trojstva u Zagrebu-Prečko, od 2003. do 2007. vrši službu upravitelja župe sv. Ane u Osekovu, a kroz naredne četiri godine, od 2007. do 2011. upravlja župama sv. Lovre đakona u Petrinji i sv. Bartola apostola u Hrastovici.

Godine 2011. inkardiniran je u Zagrebačku nadbiskupiju, te od tada vrši službu župnika u župi Svih svetih u Sesvetama, a obnaša i službu dekana Sesvetsko-vugrovečkoga dekanata.
Ispišite stranicu: