HR

Sinoda

Animacija Sinode

 Od najave održavanja Sinode i usporedno s procesom nadbiskupijskoga savjetovanja tekla je animacija za Sinodu koja je uključivala duhovnu, katehetsku i informativnu pripremu. U tom je smislu objavljena Molitvu za Sinodu te Himan Sinode, koji su tiskani u velikoj nakladi na posebnom preklopniku te distribuirani po cijeloj Nadbiskupiji.

U posebnoj knjižici je objavljena homilija na blagdan bl. Alojzija Stepinca, 10. veljače 2002., pod kojom je najavljena Nadbiskupijska sinoda, te Nadbiskupovo izlaganje na Svećeničkom danu, 4. ožujka 2002., pod naslovom »Na putu prema Sinodi«. Blagdan bl. Alojzija Stepinca, koji se slavi 10. veljače, kao i godišnje hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu, koje se održava u subotu i nedjelju poslije blagdana Rođenja Blažene Djevice Marije (08. rujna), bili su stalne prigode prilikom kojih se Nadbiskup u homilijama osvrtao na pripremu Sinode.

U korizmi 2003. godine biskupi Zagrebačke nadbiskupije su objavili Korizmeno pastirsko pismo o Drugoj sinodi Zagrebačke nadbiskupije pod naslovom »Hodimo u novosti života«. Nadbiskup je o Božiću 2003. počeo objavljivati posebno Pismo obiteljima, koje se svake godine tiska u nakladi od 360.000 primjeraka te o božićnom blagoslovu dijeli u obiteljima Nadbiskupije, a u njemu se redovito obavještava i o pripremi Sinode.

U svrhu šireg informiranja vjernika o događanjima vezanima uz pripremu Sinode Tajništvo Sinode je o svetkovini Duhova 2005. objavilo prvi broj Glasnika Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije pod nazivom »Sinoda« koji je kroz pet godina tiskan o svetkovini Duhova u nakladi od 65.000 primjeraka i kao besplatni obiteljski primjerak dostavljen svim župama Zagrebačke nadbiskupije i podijeljen vjernicima.

Tajništvo Sinode je pokrenulo i izdavanje sinodskog niza knjižica te ih je u pripremnom razdoblju izdalo ukupno dvanaest, od kojih su neke bile duhovnog, neke katehetskog, a neke informativnog karaktera. U okviru priprema za Sinodu pokrenuta je izrada i objavljivanje Pastoralnog kalendara Zagrebačke nadbiskupije.

Uz brojne susrete s vjernicima u župama i drugih zajednicama, informativna priprema za Sinodu odvijala se cijelo vrijeme i kroz redovito izvještavanje u raznim crkvenim medijima. Posebno se ističe niz mjesečnih emisija na Radio Mariji pod nazivom »Ususret Drugoj sinodi Zagrebačke nadbiskupije« koje su održavane od svibnja 2003. do svibnja 2010.

U vidu katehetske pripreme za Sinodu Katehetski ured Zagrebačke nadbiskupije je kroz četiri uzastopne godine organizirao vjeronaučna natjecanja za učenike viših razreda osnovne i nižih razreda srednjih škola koja su provođena kroz četiri uzastopne godine pod nazivom »Naš put prema Sinodi: slika Crkve Drugog vatikanskog sabora«.

Ispišite stranicu: