HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Dubrava
Sv. Mihael arkanđeo
Župnik:fra Goran Rukavina, OFMCap.
Župni vikar:fra Mišo (Miho) Biskup, OFMCap.; fra Jure Šarčević, OFMCap.
Adresa:Kapucinska 47, 10040 Zagreb-Dubrava
Telefon:01 2958 668
Fax:01 2958 674
E-adresa: zupa.svmihael@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:http://sveti-mihael-zagreb-dubrava.net/

Župa je osnovana 1. siječnja 1942. godine odvajanjem od Župe Zagreb–Granešina. Teritorijalno je smanjena 2001. godine osnutkom župa sv. Ivana XXIII. i sv. Leopolda Bogdana Mandića (za naselje Gornja Dubrava). Župna crkva sagrađena je 1941. godine te je blagoslovljena. Posljednji put obnovljena je iznutra 2013. godine.