HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Dubrava
Sv. Ivan XXIII., papa
Župnik:vlč. Kristo Brkić
Župni vikar:p. Davor Lukačević, CPPS
Adresa:Križnog puta 111, 10040 Zagreb-Dubrava
Telefon:01 2982 622
Fax:01 2920 074
E-adresa: zupa.dubrava@zg-nadbiskupija.hr; zupa.ivana.23@zg.t-com.hr
Internetska adresa:www.zupa-ivan23.hr

Župa je osnovana 1. rujna 2001. godine odvajanjem od Župe Zagreb–Dubrava-Sv. Mihael Ark. Do izgradnje župne crkve za potrebe pastorala služio je liturgijsko-pastoralni centar s kapelom sv. Lovre Brindiškog, uređen u dvije izgrađene i spojene obiteljske kuće u naselju Klaka, a koji je kao filijala Župe sv. Mihaela u Dubravi djelovao od 1970. godine. Župna crkva građena je 2013. i 2014. godine, a 11. listopada 2015. godine posvetio ju je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.