HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Gračani
Sv. Mihael arkanđeo
Župnik:fra Marin Matančić, TOR
Adresa:Isce 33a, 10000 Zagreb
Telefon:01 4645 103
E-adresa: zupa.gracani@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-gracani.hr

 
Župa je osnovana 5. srpnja 1983. godine odvajanjem od župa Zagreb-Ksaver i Zagreb-Remete te je od osnutka povjerena franjevcima trećoredcima glagoljašima. Za župnu crkvu određena je tadašnja zavjetna kapela sv. Mihalja, koja se prvi put spominje 1622. godine.

Crkva je posljednji put temeljito obnovljena 2016. godine. U kolovozu 2019. godine u cinktoru crkve izgrađena je nova grobnica u kojoj su pokopani zemni ostaci žrtava komunističkih zločina, njih 294, koji su ekshumirani na području Gračana. U potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine crkva je teško oštećena pa su dvije godine liturgijska slavlja održavana u montažnom objektu podignutom pokraj crkve. Obnova crkve dovršena je u kolovozu 2022. godine.