HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Granešina
Rođenje BDM
Župnik:vlč. Josip Balog
Adresa:Granešina 10, 10040 Zagreb-Dubrava
Telefon:01 2983 735
Fax:01 2983 735
E-adresa: zupa.granesina@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.granesina.com

Župa se spominje 1217. godine u ispravi ugarsko-hrvatskog kralja Andrije II., kojom se potvrđuju kaptolski posjedi i navodi se crkva Blažene Djevice Marije na kaptolskoj »zemlji Opor« (Oporovec). Teritorijalno je smanjena 1942. godine osnutkom Župe Zagreb–Dubrava-Sv. Mihael Ark. u Dubravi (za naselje Granešinska Dubrava), 1965. godine osnutkom Župe Zagreb–Retkovec (za naselja Retkovec i Čulinec) te 2001. godine osnutkom Župe Zagreb–Granešinski Novaki (za naselja Granešinski Novaki i Cuglini).

Župna crkva na istom mjestu postoji od srednjeg vijeka. Stara gotička crkva stradala je u potresima 1502. godine i 1690. godine te je početkom 18. stoljeća obnovljena u baroknom stilu. Ta je crkva stradala u potresu 1880. godine te je 1885. i 1886. godine izgrađena današnja crkva. Nakon uređenja i dovršenja crkvu je 13. listopada 1901. godine posvetio zagrebački biskup Juraj Posilović. Posljednji put je obnavljana izvana 2016. i 2017. godine. U potresu 22. ožujka 2020. godine teško su oštećene župna crkva, župna kuća i kapela Uzvišenja Svetog Križa na Velikom Vrhu. Liturgijska slavlja održavaju se u montažnom objektu podignutom u blizini crkve.