HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Jakuševec
Sv. Marko
Župnik:vlč. Josip Kidjemet
Adresa:Jakuševečka 84, 10010 Zagreb-Sloboština
Telefon:01 6609 715
Fax:01 6609 715
E-adresa: zupa.jakusevec@zg-nadbiskupija.hr

Župa se prvi put spominje u Popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine pod nazivom »Santi Marci Ev. in Campo«. Tijekom povijesti granice i sjedište Župe više puta su mijenjani i to uslijed promjene toka rijeke Save, tako da je Župa uvijek bila smještena s južne strane Save.

Sadašnja drvena župna crkva treća je po redu i nalazi se na trećoj lokaciji, a nakon velike poplave iz 1796. godine, s dotadašnje lokacije (»u Trnju«) preseljena je 1811. godine zajedno s kurijom na mjesto stare kapele sv. Roka, gdje se i danas nalazi. Crkva je blagoslovljena 1832. godine te se ta godina smatra godinom njezine izgradnje.

U naselju Mičevec je od 2005. do 2007. godine građena crkva sv. Benedikta Opata, koju je 15. listopada 2016. godine posvetio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine oštećeni su župna crkva (krov) i župni dvor; crkva je obnovljena 2022. godine.