HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Jordanovac
Bezgrešno Srce Marijino
Župnik:p. Petar Klarić, SJ
Župni vikar:p. mr. Josip Batinić, SJ, pastoralni pomoćnik; p. Tomislav Vujeva, SJ, župni vikar
Adresa:Jordanovac 110, 10001 Zagreb
Telefon:099 2140 834
E-adresa: info@zupa-jordanovac.hr
Internetska adresa:www.zupa-jordanovac.hr

Župa je osnovana 6. siječnja 1961. godine odvajanjem od Župe Zagreb–Sveti Petar te je na upravljanje povjerena isusovcima. Do izgradnje župne crkve za liturgijske potrebe služila je kapela sv. Josipa u Kolegiju sv. Josipa. Župna crkva građena je 1994. i 1995. godine, a 8. prosinca 2004. godine posvetio ju je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U potresu 22. ožujka 2020. godine nastala su manja oštećenja na župnoj crkvi, dok je zgrada Kolegija sv. Josipa teško oštećena te je u tijeku njezina obnova. Od 25. lipnja 2022. godine (blagdan Bezgrešnog Srca Marijina) u kapeli sv. Josipa u predvorju župne crkve održava se trajno euharistijsko klanjanje.