HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Knežija
B. D. Marija Pomoćnica
Župnik:don Danijel Vidović, SDB
Župni vikar:Slavko Barišić, SDB; mr. Petar Belina, SDB; don Mario Bobić, SDB
Adresa:Omiška 10, 10110 Zagreb
Telefon:01 3836 643
Fax:01 3834 991
E-adresa: zupa.knezija@gmail.com
Internetska adresa:www.zupa-knezija.hr

Župa je osnovana 1. ožujka 1937. godine odvajanjem od župa Zagreb–Sveti Blaž, Zagreb–Gornji Grad i Zagreb–Sveti Duh te je od početka povjerena salezijancima. Godine 1966. Župa je teritorijalno povećana za naselje Podbrežje, koje je dotad bilo u sastavu Župe Zagreb–Sveta Klara, a koje je 1969. godine izdvojeno u samostalnu župu (danas Župa Zagreb–Kajzerica).

Župna crkva građena je od 1942. do 1944. godine, a unutrašnje uređenje dovrđeno je 1948. godine. Crkvu je 15. kolovoza 1948. godine blagoslovio zagrebački pomoćni biskup Franjo Salis-Seewis. Nakon velike obnove, koja je trajala od 1973. do 1978. godine, crkvu je 15. listopada 1978. godine posvetio zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić. U potresu 22. ožujka 2020. godine teško su oštećeni župna crkva i zvonik, a njihova obnova je u tijeku.

Foto: Z. Atletić